DANE TELEADRESOWE
Biblioteka przy ul. M. Konopnickiej tel. 24 721-03-57 e-mali: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl

Filia nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście tel. 24 721-20-57.

email: filianr4@bibliotekaleczyca.pl

AKTUALNOŚCI
KATALOGI ONLINE
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
WIADOMOŚCI
FORUM
GALERIA

Oddział dla dzieci przy ul. Zachodniej 19 tel.

24 388-11-88 email: bibliotekadzieci@bibliotekaleczyca.pl

Zalukaj Na Facebook
  • Nowości
  • Pogoda
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2019
Źródło: MeteoGroup
Warto zobaczyć

UM Łęczyca

 

 

 

 

Na forum - Aktualności
Konkurs plastyczny "KONSTYTUCJA" do 24 maja 2019

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu „Konstytucja”

1.      Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy z siedzibą przy
ul. Marii Konopnickiej 11A.

2.      Konkurs rozpoczyna się 4 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 24 maja 2019 r..

3.      Temat prac konkursowych brzmi: „Konstytucja”.

4.      Konkurs związany jest z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja i ma na celu niesienie walorów edukacyjnych i utrwalania wiedzy historycznej o pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie.

5.      W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      Prace konkursowe w formie papierowej należy złożyć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łęczycy (ul. Marii Konopnickiej 11A, 99-100 Łęczyca) do dnia 24 maja 2019 r..

2.      Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w maksymalnym formacie A3. Temat pracy: „Konstytucja”.

3.      Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4.      Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5.      W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń
w imieniu osób trzecich.

6.      Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

7.      Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa
i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8.      Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9.      Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1.      Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

2.      Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.      Jury zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia nadesłanych prac, które będą zawierały obraźliwe treści.

4.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2019 r.  poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy oraz Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

5.      Za miejsca I-III w obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe.

6.      Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

7.      Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

8.      Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

1.      Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Ratuszu Miejskim podczas obchodów Święta Konstytucji 3-Maja 2019. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji wraz z udostępnieniem swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska autora pracy.

2.      Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3.      Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach www.leczyca.info.pl oraz www.bibliotekaleczyca.pl

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do:

a)      zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b)      odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c)      nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d)      rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

5.      Organizator konkursu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy jest administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie.admin, 04-04-2019, odsłon: 453

  
Dodaj komentarz
Twoje imię i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:

Konto

Login:

Hasło:


Nowe konto
Polecamy

 logo prb

logofrsi

  Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych

czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki